Úradné kurzy

Kurzy pre skúšky zváračov a ich periodické predĺženie platností podľa
STN EN 287 - 1:2012 a STN EN ISO 9606 - 1, - 2, - 3, - 4, - 5:

• 111     Zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou  
• 114     Zváranie elektrickým oblúkom plnenou elektródou bez ochranného plynu
•  12      Zváranie pod tavivom
• 131     Zváranie v ochrannej atmosfére inertného plynu taviacou sa elektródou  -  MIG 
• 135     Zváranie v ochrannej atmosfére aktívneho plynu taviacou sa elektródou  -  MAG 
• 136     Zváranie v ochrannej atmosfére aktívneho plynu plnenou elektródou
• 137     Zváranie v ochrannej atmosfére inertného plynu plnenou elektródou
• 141     Zváranie v ochrannej atmosfére inertného plynu netaviacou sa elektródou  -  TIG
• 311     Zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom
•  15      Zváranie plazmou

Kurzy pre skúšky zváračov a ich periodické predĺženie platností podľa STN EN 13585:

• 912     Tvrdé spájkovanie

Kurzy pre skúšky zváračov plastov a ich periodické predĺženie platností podľa STN EN 13067:

• C.1     Zváranie horúcim plynom 
• C.2     Zváranie extrudérom
• C.3     Zváranie horúcim telesom na tupo  
• C.4     Polyfúzne zváranie
• C.5     Zváranie elektrofúziou  
• C.6     Zváranie utesňovacích pásov

 

Prvý deň zváračského kurzu priniesť: potvrdenie od lekára, pracovné oblečenie, rukavice a obuv.